แหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน อ.ด่านขุนทด หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ปลูกสร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2496 โดยเริ่มสร้างอุโบสถ มีชาวบ้านได้ช่วยกันเข้าป่าตัดไม้ ซึ่งในสมัยก่อนมีอยู่มาก การตัดไม้ในสมัยนั้น ไม่ค่อยสะดวกนัก ไม่มีเครื่องจักร ไม่มีถนน กว่าจะได้ไม้ที่เลื่อยแปรสภาพสำเร็จ ต้องเผชิญกับการขนย้ายที่ยากลำบาก อาศัยโคเทียมเกวียนหรือใช้แรงงานคนลากจูงบนทางที่แสนทุรกันดาร แต่หลวงพ่อคูณก็สามารถนำชาวบ้านช่วยกันสร้างอุโบสถจนสำเร็จ (ปัจจุบันได้รื้อลงแล้ว และก่อสร้างหลังใหม่แทน) นอกจากการก่อสร้างอุโบสถแล้ว หลวงพ่อคูณยังสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ขุดสระน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค และที่สำคัญยังสร้างโรงเรียนไว้เพื่อเด็กบ้านไร่อีกด้วย ปัจจุบันวัดบ้านไร่ได้มีการพัฒนาและมีผู้ใฝ่บุญจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแสวงบุญ

วัดบ้านไร่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นสถานที่จำพรรษาของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ในแต่ละวันมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณเป็นจำนวนมาก ตรงหน้าปากทางเข้าวัดบ้านไร่ มีการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งทำความสะอาดป้ายวัดบ้านไร่ด้วย ส่วนถนนหน้าโรง เรียนวัดบ้านไร่ เข้าไปในวัดบ้านไร่ ยังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อในบ้างช่วง ครั้นมาถึงบริเวณหน้าวัดบ้านไร่ เข้าไปจะพบเห็นหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณที่สวยงาม และเพิ่งเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ติดกับสระจระเข้ มีการตั้งร้านค้าขายของ ที่ได้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่วุ่นวาย ท้ายวัดเป็นป่าละเมาะเล็กๆ มีต้นไม้ใหญ่ปลูกให้ร่มรื่น ส่วนข้างอุโบสถวัดบ้านไร่ และบริเวณโดยรอบอุโบสถ ถูกจัดแต่งเป็นสวนหย่อมเล็กๆ มีไม้ประดับงดงาม

สถานที่ตั้ง

ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการเดินทาง

มาตามถนนมิตรภาพ ถึงกิโลเมตรที่ 237 แยกขวาผ่านอำเภอขามทะเลสอ และบ้านหนองสรวงไปจนถึงอำเภอด่านขุนทด ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลด่านขุนทดใช้ทางหลวงหมายเลข 2217 เป็นระยะทางอีกประมาณ 11 กิโลเมตร

ทุ่งกังหันลมห้วยบง

ทุ่งกังหันลม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยบง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้พลังงานลม ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันบริเวณติดตั้งกังหันลม ในพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด ได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่  โล่งกว้าง อากาศเย็นสบายโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะมีลมค่อนข้างแรง กังหันสีขาวกลางไร่มันสำปะหลัง จะหมุนพร้อม ๆ กัน ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของพื้นที่ในปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด มุ่งหน้าไปยังอำเภอสีคิ้ว ตามถนนสาย 201 สี้คิ้ว-ชัยภูมิ ถึง กิโลเมตรที่ 35 แยกขวาใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2256 จากบ้านกุดม่วงไปจนถึงตำบลห้วยบง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร