อำเภอด่านขุนทด ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรียาภรณ์ อุต้น ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

อำเภอด่านขุนทด ขอแสด

Read more

มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องกันหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จำนวน 200 คน

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more